Oferta ocupació pública 2016

Oferta ocupació pública 2016

 • Relació de categories oferides (2016).

 • CONVOCATÒRIA 1/16: Cos Superior de gestió de Promoció Lingüística A2-03 de 4 llocs de treball del Cos superior de gestió de Promoció Lingüística.

  • ORDRE 13/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 1/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 2/16: Cos superior de gestió de tributs A2-30.

  • ORDRE 14/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 3/16: Cos Superior de Gestió de Tributs A2-30, promoció interna.

  • ORDRE 15/2017, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat. 

 • CONVOCATÒRIA 4/16: Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 17/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 4/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat

 • CONVOCATÒRIA 5/16: Cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 14/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala facultativa d'arxius i biblioteques, A1-08-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 5/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 6/16: Cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure.

  • ORDRE 19/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos d'advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure, convocatòria 6/16, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 7/16: Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 20/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 8/16:  Cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 21/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-11, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 8/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 9/16:  Cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general.

  • ORDRE 22/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 9/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 10/16:  Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 23/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn d'accés lliure i de persones amb diversitat funcional, convocatòria 10/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 11/16: Cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 24/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria agrònoma, A1-15, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 11/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 12/16: Cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 25/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 12/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 13/16: Cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 26/2017, de 18 de setembre, de la Conselleria de Justícia, administració pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 13/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 14/16: Cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 27/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 14/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 15/16: Cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional.

  • ORDRE 28/2017, de 18 de octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura, A1-18, sector administració especial, torn de promoció interna general i torn de promoció interna per a personal funcionari amb diversitat funcional. Convocatòria 15/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 16/16: Cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 29/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 16/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 17/16: Cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 30/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 17/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 18/16: Cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 31/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en arquitectura, A2-17, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 18/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 19/16: Cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14- 01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 32/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14- 01, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 19/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 20/16: Cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 33/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia, A1-20, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 20/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 21/16: Cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 34/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'administració, A1-24, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 21/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 22/16: Cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 35/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de medicina de l'Administració, A1-24, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 22/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 23/16: Cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 36/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 23/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 24/16: Cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 37/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió en acció social. Escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, torn de promoció interna. Convocatòria 24/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 25/16: Cos superior gestió d'Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 38/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió d'Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional. Convocatòria 25/16 corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 26/16: Cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna.

  • ORDRE 39/2017, de 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior gestió Administració sociosanitària, A2-19, sector administració especial, torn de promoció interna, Convocatòria 26/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 27/16: Cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d'accés lliure.

  • ORDRE 40/2017, 18 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia, A2-20, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 27/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 28/16: Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02.
  • ORDRE 1/2018, de 23 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la  qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 28/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÔRIA 29/16: Cos superior tècnic de prevenció de riscos. Escala medicina del treball, A1-25-02. PROMOCIÓ INTERNA.
  • ORDRE 2/2018, de 23 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 29/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 30/16: Cos superior de Gestió en Geodèsia i Cartografia, A2-12.

  • ORDRE 3/2018, de 23 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior de gestió en geodèsia i cartografia, A2-12, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 30/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 31/16: Cos superior tècnic d'Administració General A1-01. Cos superior tècnic d'Administració General. (Torn lliure)

  • ORDRE 4/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 32/16: Cos superior tècnic d'administració general, A1-01, cos superior tècnic d'administració general. (Promoció interna)

  • ORDRE 5/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 33/16: Escala APF-01-01, Subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual.
  • ORDRE 6/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 34/16: Proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.
  • ORDRE 20/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos administratiu de l'administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 34/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 35/16:  proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional.
  • ORDRE 21/2018, de 13 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, Convocatòria 35/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 36/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d'administració cultural, A2-16-01 superior gestió d'acció social. Escala d'acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d'acció social. Escala treball social. (Promoció interna).
  • ORDRE 7/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d'enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d'administració cultural; A2-16-01, superior gestió d'acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d'acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 37/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en educació especial, C1-04, cos d'especialistes en educació infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària (Promoció interna)
  • ORDRE 8/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d'especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d'especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d'especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA  38/16: Proves selectives d'accés als cossos següents: C2-01-01 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de gestió, C2-01-02 cos auxiliar de l'Administració. Escala auxiliar de serveis (promoció interna).
  • ORDRE 9/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 39/16: Proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, Serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, Serveis auxiliars generals. Escala vigilants (promoció interna)
  • ORDRE 10/2018, de 4 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 40/16: Agrupació Professional Funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional.

  • ORDRE 13/2018, de 25 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d'accés lliure i torn per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 40/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

 • CONVOCATÒRIA 41/16: proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració , escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional.
  • ORDRE 22/2018, de 12 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i torn de promoció interna de persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 42/16: Proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna.
  • ORDRE 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/16, corresponent a la oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
 • CONVOCATÒRIA 43/16: Prova selectiva d'accés a l'escala APF-01-01 subaltern, alterne promoció interna i alterne promoció interna per a persones amb diversitat funcional.
  • ORDRE 3/2016, de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i tor promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/16, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.