Oferta d'ocupació pública 2023

Oferta d'ocupació pública 2023

 

 • CONVOCATÒRIA 1/23. Procés selectiu número 1: cos superior d'administració, A1-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 1/23. Procés selectiu número 2: APT-A1-01-03, de fons europeus. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 2/23. Proves selectives d'accés a l'A1-02 Cos de l'Advocacia de la Generalitat. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 3/23. Proves selectives d'accés a l'A1-03, cos Superior d'Intervenció i Auditoria de la Generalitat (Fi termini presentació d'instàncies fins a 20/12/2023)
 • CONVOCATÒRIA 4/23. Proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 5/23. Proves selectives d'accés al Cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 05/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 6/23. Proves selectives d'accés al Cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en psicologia, A1-07-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 05/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 7/23. Proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 8/23. Proves selectives d'accés al Cos de gestió, A2-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 9/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 10/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en educació social, A2-05-05. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 07/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 11/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 12/23. Procés selectiu número 1: llocs de treball que corresponen al Cos administratiu, C1-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 12/23. Procés selectiu número 2: APT-C1-01-01, d'agents tributaris. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 13/23. Proves selectives d'accés al Cos especialistes d'atenció soci sanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 10/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 14/23. Proves selectives d'accés al Cos auxiliar, C2-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 10/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 15/23. Proves selectives d'accés al Cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 11/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 16/23. Proves selectives d'accés l'agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-APF-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 05/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 17/23. Proves selectives d'accés al Cos auxiliar diversitat funcional intel.lectual, C2-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 18/23. Proves selectives d'accés a l'APF subalterns, APT-APF-01, persones amb diversitat funcional intel.lectual. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 19/23. Proves selectives d'accés al Cos facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 11/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 20/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 21/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 12/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 22/23. Proves selectives d'accés al Cos facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en treball social, A2-04-04 (Fi termini presentació d'instàncies fins a 12/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 23/23. Procés selectiu número 1: cos superior d'administració, A1-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 23/23. Procés selectiu número 2: APT-A1-01-03, de fons europeus. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 24/23. Proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 25/23. Proves selectives d'accés al Cos superior facultatiu d'estadística, A1-04-13. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 05/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 26/23. Proves selectives d'accés al Cos superior facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en psicologia, A1-07-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 05/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 27/23. Proves selectives d'accés al cos superior facultatiu d'inspecció de tributs, A1-09. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 28/23. Proves selectives d'accés al Cos de gestió, A2-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 29/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu, escala tècnica en sistemes i tecnologia de la informació, A2-02-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 30/23. Proves selectives d'accés al Cos facultatiu, escala enginyeria tècnica en obres públiques, A2-02-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 11/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 31/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 32/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu, escala tècnica en arxivística, biblioteconomia i documentació, A2-02-10. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 12/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 33/23. Proves selectives d'accés al Cos facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en treball social, A2-04-04 (Fi termini presentació d'instàncies fins a 12/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 34/23. Proves selectives d'accés al Cos tècnic facultatiu d'acció social, administració de serveis socials i soci sanitaris, escala en educació social, A2-05-05. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 07/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 35/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 13/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 36/23. Procés selectiu número 1: Cos administratiu, C1-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 36/23. Procés selectiu número 2: APT-C1-01-01,  d'agents tributaris. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 06/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 37/23. Proves selectives d'accés al Cos especialistes d'atenció soci sanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 10/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 38/23. Proves selectives d'accés al Cos auxiliar, C2-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 10/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 39/23. Proves selectives d'accés al Cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 11/07/2023)
 • CONVOCATÒRIA 40/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 14/07/2023)