Oferta d'ocupació pública 2014

Oferta d'ocupació pública 2014

 • Relació de categories ofertades (2014).
 • CONVOCATÒRIA 1/14. Subgrup A2, COS SUPERIOR DE GESTIÓ DE TRIBUTS 
  ORDE 23/2014, d'11 de desembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al subgrup A2, sector administració especial, Cos Superior de Gestió de Tributs de l'Administració de la Generalitat, torn d'accés lliure i de persones amb discapacitat, Convocatòria 1/14, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2014 per al personal de l'Administració de la Generalitat.TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: Fins al 13 de gener del 2015
 • CONVOCATÒRIA 2/14, Subgrup C1, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació. 
  ORDE 8/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos C1-02, subgrup C1, sector administració especial, especialistes en sistemes i tecnologia de la informació, torn d'accés lliure, Convocatòria 2/14. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS: Fins al 13 de juny del 2015
 • CONVOCATÒRIA 3/14, Subgrup C1, ADMINISTRACIÓ GENERAL. (Unicament promoció interna) 
  ORDRE 1/2015, de 20 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos C1-01, subgrup C1, sector admi - nistració general, administratiu/iva de l'Administració de la Generalitat, torn de promoció interna, Convocatòria 3/2014. Termini de presentació d'instàncies; fins al 29/12/2015.
 • CONVOCATÒRIA 4/14, Subgrup A1, Cos d'Advocats de la Generalitat, A1-02. 
  Ordre 3/2016, de 25 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos d'Advocats de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, convocatòria 4/14. Termini de presentació d'instàncies; fins al 22/4/2016.
 • CONVOCATÒRIA 5/14, APF, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel•lectual 
  ORDRE 28/2016, de 26 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel•lectual, Convocatòria 5/14. Termini de presentació d'instàncies; fins al 13/12/2016.