Oferta empleo público 2019

Oferta empleo público 2019

 

 • CONVOCATÒRIA 1/19:  Cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A1-16, sector administració especial, convocatòria 1/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 04/06/2020)
 • CONVOCATÒRIA 2/19: Cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l'Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 29/06/2020)

 • CONVOCATÒRIA 3/19: Cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l'Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 16/07/2020)

 • CONVOCATÒRIA 4/19: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala peó agrari, APF-04-01, convocatòria 4/19, torn lliure general(Fi termini presentació d'intàncies fins a 16/07/2020)

 • CONVOCATÒRIA 5/19: Cos especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, sector administració especial, convocatòria 5/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 17/07/2020)

 • CONVOCATÒRIA 6/19: Cos d'especialistes en comunicacions i emergències de l'Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 17/07/2020)

 • CONVOCATÒRIA 7/19: Cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A2-01, sector administració general, convocatòria 7/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 05/08/2020)

 • CONVOCATÒRIA 8/19: Agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns APF-01-01, convocatòria 8/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 06/08/2020)

 • CONVOCATÒRIA 9/19: Cos tècnic de gestió de projectes d'urbanisme i construcció de l'Administració de la Generalitat, B-08, sector administració especial, convocatòria 9/19, torn de promoció interna específica. (Fi termini presentació d'intàncies fins a 06/08/2020)

 • CONVOCATÒRIA 10/19: Cos superior de gestió en geodèsia i cartografia de l'Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/10/2020)

 • CONVOCATÒRIA 11/19: Cos serveis auxiliars soci-sanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala monitors terapèutics, C2-05-03, sector administració especial, convocatòria 11/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 20/10/2020)

 • CONVOCATÒRIA 12/19Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 12/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 2/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 13/19Cos superior tècnic de psicologia de l'Administració de la Generalitat, A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 2/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 14/19Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 14/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 2/11/2020)

 • CONVOCATÓRIA 15/19Cos superior tècnic de l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 15/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 2/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 16/19Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 3/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 17/19Cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària, A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 17/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 3/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 18/19Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 18/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins al 3/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 19/19Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 19/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 3/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 20/19Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 20/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 4/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 21/19Cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 21/19, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 4/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 22/19Cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 4/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 23/19Cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/19, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 4/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 24/19: Cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 24/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació  d'instàncies fins a 6/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 25/19: Cos especialistes d'atenció sociosanitària de l'Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 25/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació  d'instàncies fins a 6/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 26/19Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 26/19, torn lliure general i persones amb diversitat funcional. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 5/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 27/19Cos serveis auxiliars socisanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliars d'infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 27/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 5/11/2020)

 • CONVOCATÒRIA 28/19: Cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l'Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 04/12/2020)

 • CONVOCATÒRIA 29/19: Cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l'Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 29/19, torn de promoció interna. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 04/12/2020)

 • CONVOCATÒRIA 30/19:Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d'electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 19/05/2021)

 • CONVOCATÒRIA 31/19: Cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d'electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 19/05/2021)

 • CONVOCATÒRIA 32/19: Agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/19, torn lliure general.  (Fi termini presentació d'instàncies fins a 20/05/2021)

 • CONVOCATÒRIA 33/19: Agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d'obra, APF-06-07, convocatòria 33/19, torn lliure general. (Fi termini presentació d'instàncies fins a 20/05/2021)